Palladium

Palladium är ett metalliskt grundämne som tillhör gruppen platinametaller. Palladium är mycket korrosionsbeständigt och används inom elektronik och i katalysatorer. Kemiskt räknas metallen som en ädelmetall. 

Enligt en svensk lag från 1999, stadgas att arbeten av palladium kan få tillstånd att säljas som ädelmetallarbeten.

Sørsand house

Sørsand Jewels • Östermalmstorg 2 • 114 42 Stockholm Sweden • Tel: +46(0)8 500 318 08