Platina

Platina är en vacker, hård, silvervit metall som i ren form är smidbar och böjlig. Metallen oxiderar inte vid någon temperatur.

Platina används till många typer av smycken. Platina är också den dyraste metallen som används vid smyckesframställning. Metallen anses som den dyraste av alla kommersiellt tillgängliga metaller. De flesta platinasmycken som säljs i Sverige är i form av bröllopsringar eller förlovningsringar. I USA, Tyskland och en del andra länder är dock platina en vanlig metall i alla sorters ytterst exklusiva smycken, oftast tillsammans med diamanter.


Platina har många andra egenskaper som gör att den används till elektroder i glasapparater, ledningar och kärl för laboratoriebruk, i många värdefulla instrument, i elektriska kontakter, i tandmaterial och i korrosionsbeständiga apparater. Platinametall används också för att täcka missilers noskoner och i jetmotorers munstycken. Som katalysator används platina inom oljeproduktion samt i bilars avgasrenare.

 

Platina är ett grundämne och förekommer naturligt, i små mängder, tillsammans med metallerna i platinagruppen som är iridium, osmium, palladium, rutenium och rodium. Platina förekommer mestadels i gedigen form och kan skiljas ut från de andra metaller på grund av deras olika smältpunkter. 

Namnet kommer från spanskan och betyder ”litet silver”. Platina uttalas så att det rimmar på Christina. Att uttala platina så att det rimmar på patina är felaktigt.  

Sørsand house

Sørsand Jewels • Östermalmstorg 2 • 114 42 Stockholm Sweden • Tel: +46(0)8 500 318 08